thông tin tuyển dụng

Thông báo kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động về nước đúng hạn
Ngày đăng 27/06/2019 | 15:50  | Lượt xem: 108

Thời gian đăng ký dự thi và địa điểm tổ chức thi. Xem chi tiết tại đây