thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi hoc tập, làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức
Ngày đăng 16/01/2020 | 16:33  | Lượt xem: 201

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 16/12/2019 đến ngày 09/02/2020.

Mọi liên hệ và chi tiết xem tại đây