Thông tin tuyên truyền

Quy định xử phạt về điểm cấm hút thuốc lá, phòng chống tác hại hút thuốc lá

Ngày đăng 05/09/2015 | 05:02  | Lượt xem: 74
Xem chi tiết bài tuyên truyền tại đây:

10 năm thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Ngày đăng 04/09/2015 | 04:58  | Lượt xem: 75
Xem chi tiết bài tuyên truyền t ại đây:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn Độc Lập"

Ngày đăng 01/09/2015 | 04:56  | Lượt xem: 81
Xem chi tiết bài tuyên truyền t ại đây:

Tuyên truyền 70 năm cách mạng tháng 8

Ngày đăng 28/08/2015 | 05:03  | Lượt xem: 77
Xem chi tiết bài tuyên truyền tại đây:

Vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước

Ngày đăng 26/08/2015 | 05:00  | Lượt xem: 84
Xem chi tiết bài tuyên truyền tại đây:

Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng

Ngày đăng 20/08/2015 | 04:12  | Lượt xem: 100
Cách đây 85 năm, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 1/8" nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quóc,...