Thông tin tuyên truyền

Tiêu chí thực hiện chủ đề "Vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp"

Ngày đăng 11/05/2018 | 01:38  | Lượt xem: 144
.

Phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn xã hội

Ngày đăng 19/04/2018 | 01:58  | Lượt xem: 169
.

Những điều cần biết về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 16/04/2018 | 08:45  | Lượt xem: 254
.

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018)

Ngày đăng 20/03/2018 | 08:22  | Lượt xem: 301
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (họp từ ngày 22 đến ngày 25/3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26/3 hàng năm...

Quận Long Biên triển khai vận hành, áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/03/2018 | 09:53  | Lượt xem: 535
Quận Long Biên chính thức triển khai vận hành hệ thống dịch vụ công Thành phố bắt đầu từ ngày 31/7/2016.

Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày đăng 05/03/2018 | 08:35  | Lượt xem: 176
Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào của nữ công nhân ngành dệt nước Mỹ vào cuối thế kỳ XIX.

Lịch sử ra đời và ý nghĩa ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/02

Ngày đăng 26/02/2018 | 01:52  | Lượt xem: 116
Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chǎm sóc người bệnh, coi họ đau đớn như mình đau đớn, như...

Phóng sự "Người tiêu dùng thông thái"

Ngày đăng 06/02/2018 | 02:30  | Lượt xem: 199
.

Phòng chống ngộ độc rượu

Ngày đăng 17/01/2018 | 07:49  | Lượt xem: 267
.

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

Ngày đăng 10/01/2018 | 03:40  | Lượt xem: 332
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Nghị...

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Ngày đăng 10/01/2018 | 03:38  | Lượt xem: 270
Sức khỏe của người dân sẽ được quản lý, chăm sóc, nâng cao cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 10/01/2018 | 03:36  | Lượt xem: 298
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng 10/01/2018 | 03:30  | Lượt xem: 325
Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ...

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 01/2018

Ngày đăng 02/01/2018 | 10:14  | Lượt xem: 95
Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 1/2018, Đảng ủy phường Phúc Đồng định hướng một số nội dung trọng tâm, như sau:

22-12-1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân

Ngày đăng 19/12/2017 | 07:54  | Lượt xem: 129
Việc thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với lịch sử quân đội ta. Chính vì ý nghĩa đó, ngày 22.12.1944 được chọn làm ngày kỷ niệm thành lập Quân đội...

Sức mạnh tổng hợp làm nên chiến thắng

Ngày đăng 04/12/2017 | 03:57  | Lượt xem: 196
Kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"