chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
40-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII 29/06/2021
84/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 15/06/2021
34-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII 26/05/2021
74/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 5/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 22/05/2021
58/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 4/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 22/04/2021
32-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIII 30/03/2021
36/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng quý II/2021 22/03/2021
19/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 02/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 20/02/2021
12/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 01/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021 23/01/2021
17-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXIII 30/10/2020
19-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXIII 28/10/2020
19-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXIII 28/10/2020
18-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020 28/10/2020
182/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 UBND 27/10/2020
17-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXIII 30/09/2020
15-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 30/09/2020
15-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIII 27/08/2020
KH 124 Kế hoạch biểu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 UBND 27/08/2020
147 Báo cáo biểu thực hiện nhiệm vụ tháng 8 UBND 27/08/2020
10-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 27/08/2020