TIN MỚI NHẤT

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và nói chuyện thời sự quý III/2022
Ngày đăng 11/08/2022 | 10:18  | Lượt xem: 89

Thực hiện Kế hoạch số 124-KH/ĐU ngày 21/6/2022 của Quận ủy và kế hoạch công tác Tuyên giáo năm 2022 của Đảng ủy phường Phúc Đồng.

Ngày 11/8/2022, tại tầng 1, 2 nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nói chuyện thời sự về tình hình trong nước, quốc tế quý III/2022.

Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Nguyên Trưởng phòng lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Đinh Xuân Hùng - Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo UBND, trưởng các đoàn thể chính trị, Bí thư chi bộ và hơn 500 đảng viên của Đảng bộ phường.

Đ/c Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Nguyên Trưởng phòng lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp - Nguyên Trưởng phòng lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW tập trung vào một số nội dung: (1) Tiếp tục nâng cao nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; (2) Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của Thủ đô về văn hóa, khoa học, công nghệ. Quyết liệt cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi và tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp...;  (3) Tập trung phát triển văn hóa Thủ đô xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ, Y tế. (4) Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, trọng tâm là Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý đô thị, bảo vệ môi rường, hướng tới xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững; (5) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân; đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ các cấp đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; (6) Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong cả nước và các tổ chức quốc tế trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, nâng cao vị thế, uy tín Thủ đô; (7) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi ơi hiệu quả phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, ẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,... (8) Hoàn thiện hệ thống pháp về Thủ đô trên cơ sở tổng kết, bổ sung, sửa đổi Luật Thủ đô với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô. Hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đ/c Phạm Ngọc thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Ngọc cũng đã khái quát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội; thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, tình hình biển Đông, diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukranie…

Toàn cảnh hội nghị tại hội trường tầng 2 nhà văn hóa

Qua học tập Nghị quyết đã giúp các đảng viên của Đảng bộ phường Phúc Đồng nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, từ đó, nâng cao nhận thức, cùng với Đảng bộ và Nhân dân toàn phường thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.