TIN MỚI NHẤT

Đoàn kiểm tra công vụ quận Long Biên thực hiện kiểm tra công vụ quý III/2022 tại phường Phúc Đồng
Ngày đăng 11/08/2022 | 13:45  | Lượt xem: 81

Sáng ngày 10/8/2022, đoàn kiểm tra công vụ quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra công vụ quý III/2022 tại phường Phúc Đồng

Thực hiện Công văn số 1404/UBND–NV ngày 29/7/2022 của UBND Quận Long Biên về việc kiểm tra công vụ quý III/2021

Dự và trực tiếp kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Nội vụ, cùng các thành viên là các đồng chí chuyên viên các phòng ban đơn vị của quận.

Hình ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Trường phòng Nội vụ cùng đoàn kiểm tra, kiểm tra công vụ  tại phường Phúc Đồng 

Theo kế hoạch, tổ kiểm tra thực hiện kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử của CBCCVC người lao động, chấp hành thời gian làm việc của CBCCVC người lao động tại cơ quan; quy định đánh giá, xếp loại CBCCVC hàng tháng, việc thực hiện tiêu chí chuyên nghiệp; việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần, các nhiệm vụ thành phố, quận giao; việc thực hiện quy trình giải quyết công việc nội bộ, triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Việc thiết lập, lưu trữ hồ sơ công việc theo quy trình đã ban hành; Kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC: Công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP; việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền; Thực hiện các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội dung công khai minh bạch về tài chính, quyết toán ngân sách hàng năm, các quỹ đóng góp tự nguyện, công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.

Đoàn kiểm tra đã đối chiếu lại các nội dung đã kiểm tra trên hệ thống và hoàn thiện kết quả vào Biên bản kiểm tra công vụ.

Kết luận đánh giá sau kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Nội vụ, đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của phường Phúc Đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần, đặc biệt phường đã duy trì tốt trong việc đánh giá kết quả nhiệm vụ trọng tâm tháng kèm đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, việc thực hiện quy trình nội bộ. Đồng thời cũng chỉ ra một số nội dung còn tồn tại, hạn chế và đề nghị phường cần tập trung khắc phục trong thời gian tới như: Cần hoàn thiện và khép hồ sơ kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường, phòng làm việc bộ phận chuyên môn sắp xếp chưa gọn gàng, khoa học (bộ phận Tư pháp). Rà soát, nâng cấp máy vi tính, bổ sung trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Phó Chủ tịch UBND phường đã tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, tập trung chỉ đạo các bộ phận nghiêm túc khắc phục một số nội dung còn tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022.