TIN MỚI NHẤT

Ban thường vụ Đảng ủy phường làm việc với các đoàn thể phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Ngày đăng 24/02/2021 | 11:18  | Lượt xem: 57

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, trong hai ngày 23/02 và 24/02/2021, Ban thường vụ Đảng uỷ phường làm việc với Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Ban thường vụ các đoàn thể phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy phường, Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Ban thường vụ các đoàn thể phường. Chủ trì buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

BTV Đảng uỷ làm việc với Thường trực UB MTTQ phường

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Thanh Uyên - Chủ tịch UB MTTQ phường, Nguyễn Thị Tuyết Lập - Chủ tịch hội Liên hiệp phụ nữ phường, đồng chí Vũ Thanh Vỵ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và đồng chí Lê Ngọc Thanh - Bí thư Đoàn phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đoàn thể phường năm 2021; phân tích tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của tồn tại hạn chế, giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế năm 2020.

BTV Đảng uỷ làm việc với BTV Hội LHPN phường
BTV Đảng uỷ làm việc với BTV Hội Cựu chiến binh phường

Các đồng chí trong Thường trực UB MTTQ phường, Ban thường vụ các đoàn thể và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy đã phát biểu, trao đổi làm rõ thêm thực trạng hoạt động của UB MTTQ, các đoàn thể phường, đồng thời đưa ra những giải pháp, mô hình để thực hiện năm 2021. Qua buổi làm việc, thay mặt Ban thường vụ Đảng uỷ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đã kết luận ghi nhận, biểu dương sự chủ động của Thường trực UB MTTQ phường, Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021:

1. Rà soát các chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Thường trực UB MTTQ quận, Quận hội, Quận đoàn, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy phường và chủ đề năm 2021 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; của Quận“Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”. Xây dựng kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác của Quận ủy năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai đến các tổ chức thành viên, Ban CTMT ngay từ những ngày đầu năm 2021. Rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của UBMTTQ, các đoàn thể phường.

2. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền hội viên, gia đình cán bộ hội viên thực hiện tốt công tác GPMB dự án đường 81m, dự án 96 ha liên quan đến di chuyển mộ và dự án đường 30m, dự án liên quan đến Hồ Tân Thụy.

3. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND phường thực hiện tốt các nhiệm vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo chỉ đạo của Quận và tổ chức tốt ngày bầu cử tại vào ngày 23/5/2021 trên địa bàn phường.

4. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện các các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh và công tác phòng chống dịch Covid-19.

5. Thực hiện lưu trữ hồ sơ theo Hướng dẫn số 15-HD/VPTW, ngày 14/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội xã, phường, thị trấn.

6. Rà soát thành lập Ban CTMT, các chi hội đoàn thể tại tổ dân phố số 11,12 Chung cư Hope.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền; thực hiện tốt 6 QCDC trong các loại hình mới và thực hiện có hiệu quả chủ đề của Quận, chuyên đề của Đảng uỷ phường.

8. Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ phường: Chuẩn bị tốt nội dung công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

BTV Đảng uỷ làm việc với BTV Đoàn phường

9. Đối với Đoàn thanh niên phường: Tổ chức khảo sát đoàn viên, thanh niên và quản lý đoàn viên thông qua việc Lập sổ danh sách Đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường và hướng dẫn các chi đoàn quản lý đoàn viên bằng sổ danh sách đoàn viên chi đoàn. Chỉ đạo Ban chấp hành Chi đoàn thường xuyên báo cáo cấp ủy chi bộ về tình hình hoạt động của chi đoàn, đồng thời đề nghị cấp ủy Chi bộ quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho chi đoàn hoạt động; đề nghị con em đảng viên trong chi bộ tham gia sinh hoạt tổ chức Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên./.