TIN MỚI NHẤT

HĐND phường Phúc Đồng giám sát công tác quản lý đất công; việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2020.
Ngày đăng 15/01/2021 | 07:42  | Lượt xem: 56

Chiều ngày 14/01/2021, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng tổ chức giám sát Uỷ ban nhân dân phường về công tác quản lý đất công; việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu, chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2020.

Dự và chủ trì buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Hữu Khanh – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND – Phó Trưởng đoàn Giám sát; các đồng chí là thành viên Đoàn giám sát; các đồng chí Lãnh đạo UBND phường, công chức phụ trách chuyên môn liên quan.

Ảnh: HĐND phường giám sát UBND phường về công tác quản lý đất công và thực hiện quy chế thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2020 

Tại hội nghị, đồng chí công chức địa chính xây dựng đã báo cáo giải trình về công tác quản lý và sử dụng khai thác các vị trí đất công xen kẹt trên địa bàn phường; đồng chí công chức kế toán phường đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2020. Theo đó:

- Về công tác quản lý đất công: Trên địa phường có 13 vị trí đất công UBND phường quản lý, với tổng diện tích là 23.437,6 m2. Trong đó:

+ Đất nông nghiệp công ích 02 ví trí: 16.407m2

+ Đất công khác 10 vị trí: 4.630,6 m2

+ Đất chợ Phúc Đồng có 01 vị trí: 2.400 m2

Nhìn chung công tác quản lý đất công của phường đã có nhiều chuyển biến, các vị trí đất công đã được xác định và khoanh vùng trên bản đồ, lập danh sách và kiểm tra rà soát định kỳ. Các trường hợp vi phạm đất đai xảy ra từ các giai đoạn trước, các hộ đã sử dụng ổn định, hiện nay UBND phường đã thiết lập biên bản, ghi nhận hiện trạng đề xuất thực hiện GPMB.

- Về công tác thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp: UBND phường Phúc Đồng ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 28/2/2020 về việc vận động ủng hộ quỹ công chuyên dung, huy động các nguồn đóng góp xã hội hóa cho công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em năm 2020 triển khai tới các tổ dân phố trên địa bàn về thu các loại quỹ theo mức vận động. Sau khi kết thúc hoạt động thu, chi một năm đối với các quỹ công chuyên dùng đã thực thiện công khai theo thông tư 19 tại quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 31/12/2020.

Đoàn giám sát đã nghe các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn về các nội dung giám sát.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện và các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát. Đồng chí Nguyễn Hữu Khanh – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND – Phó Trưởng đoàn Giám sát đã yêu cầu UBND phường cung cấp các hồ sơ liên quan và báo cáo cụ thể các giải pháp thực hiện công tác quản lý đất công, công tác vận động thu, quản lý và sử dụng các loại quỹ gửi Thường trực HĐND phường.