TIN MỚI NHẤT

Lịch tiếp công dân phường Phúc Đồng tuần 08/2021
Ngày đăng 22/02/2021 | 09:39  | Lượt xem: 35

.

TT

Thời gian

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

1

Ngày 22/02/2020

Sáng 8h30 – 11h30

Chiều 14h00-17h00

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường

Đ/c Nguyễn Quang Toản

Chủ tịch UBND phường

Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Tổ hội đồng

Phòng tiếp công dân trụ sở UBND phường Phúc Đồng.247B Nguyễn Văn Linh