TIN MỚI NHẤT

Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng đánh giá, phân loại chi bộ năm 2020
Ngày đăng 02/12/2020 | 10:47  | Lượt xem: 99

Thực hiện kế hoạch số 07-KH/QU ngày 11/11/2020 của Quận uỷ Long Biên về việc Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đảng ủy phường Phúc Đồng đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 11/11/2020 và sao gửi toàn bộ văn bản cùng các biểu mẫu, phụ lục liên quan đến các chi bộ trực thuộc yêu cầu triển khai thực hiện và hoàn thành trước ngày 02/12/2020.

Ngày 02/12/2020, tại phòng họp tầng 2, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị xem xét, đánh giá phân loại chi bộ năm 2020 và rà soát phân loại đảng viên của các chi bộ. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường.

Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 01/12/2020, các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân năm 2020. Kết quả các chi bộ gửi danh sách chấm điểm lên cụ thể có 06 chi bộ tự nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 9 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 383 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ và 40 đảng viên Hoàn thành nhiệm vụ. Căn cứ vào biểu chấm điểm, xếp loại của các ngành đoàn thể phường và các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã xem xét, đánh giá phân loại chi bộ năm 2020 và rà soát phân loại đảng viên của các chi bộ cụ thể: Công nhận 03 chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 75 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 393 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 40 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị đánh giá

Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác quản lý cán bộ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trong việc kiểm điểm phải tránh nể nang, va chạm và phải đánh giá liên tục, đa chiều, gắn kết quả đánh giá với kết quả thực hiện tại đơn vị. Với những mục đích và yêu cầu như trên, Đảng bộ phường Phúc Đồng đã thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch của Quận uỷ Long Biên và của Đảng uỷ phường, đánh giá khách quan chất lượng Chi bộ và chất lượng đảng viên năm 2020. Tin tưởng rằng với những gì đã đạt được, mỗi cán bộ đảng viên sẽ không ngừng phát huy và nỗ lực phấn đấu đưa Đảng bộ phường Phúc Đồng xuất sắc vững mạnh toàn diện./.