TIN MỚI NHẤT

Phường Phúc Đồng giao ban cán bộ, công chức tháng 5/2022
Ngày đăng 11/05/2022 | 12:40  | Lượt xem: 118

Sáng ngày 11/5/2022, tại phòng họp tầng 1, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban tháng 5/2022

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND; cán bộ, công chức chuyên môn và các đơn vị hiệp quản.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2022, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022 và các tháng tiếp theo. Kiểm điểm kết quả thực hiện các kết luận tại hội nghị giao ban tháng trước. Phân công, rà soát, xây dựng, kiểm soát các quy trình nội bộ áp dụng tại UBND phường.

Ảnh: Đ/c Đinh Xuân Hùng - Chủ tịch UBND chủ trì HN giao ban

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo phụ trách các khối và cán bộ, công chức chuyên môn, các đơn vị hiệp quản tại hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo các đồng chí Phó chủ tịch UBND duy trì các hoạt động theo định hướng, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành, tham mưu, xây dựng và triển khai kế hoạch, báo cáo rõ kết quả và tồn tại, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng xác định rõ nội dung công việc, cụ thể vào lịch công tác tuần và báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo tiến độ, nội dung yêu cầu.

Cũng tại hội nghị, cán bộ, công chức phường đã được triển khai, quán triệt các nội dung về thực hiện Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan, Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động phường ứng xử văn minh, thân thiện, lịch sự tới người dân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền linh hoạt, phù hợp đến công dân, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa đối với cơ quan hành chính và nơi công cộng. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt văn hóa ứng xử để góp phần cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính thân thiện. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử tại công sở và quy tắc ứng xử nơi công cộng góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại cơ quan phường, tại các công viên, vườn hoa, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo…