tin tức - sự kiện nổi bật

Phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị Tổng kết 03 Chương trình công tác của Quận uỷ giai đoạn 2015-2020
Ngày đăng 18/10/2019 | 11:38  | Lượt xem: 206

Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/QU ngày 13/9/2019 của Quận uỷ Long Biên về tổng kết các Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng ngày 18/10/2019, tại nhà văn hoá phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết 3 chương trình công tác của Quận uỷ giai đoạn 2015-2020 để giá những kết quả đã triển khai và tổ chức thực hiện trong 4 năm qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UB MTTQ quận Long Biên; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; UB MTTQ, các đoàn thể phường; Cán bộ, Công chức chuyên môn thuộc UBND phường; Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban CTMT, các chi hội trưởng đoàn thể tổ dân phố và các đồng chí được khen thưởng.

Ảnh: Đ/c Phó Bí thư TTĐU báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Văn Hoá  - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường trình bày Báo cáo Tổng kết 3 chương trình công tác của Quận uỷ. Báo cáo đã chỉ ra những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các chương trình. Về thực hiện Chương trình số 01 của Quận uỷ: Đã đổi mới căn bản công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy: Lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đi kiểm tra hiện trường; kiểm soát tiến độ thực hiện nghị quyết, thông báo kết luận; việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ rõ ràng, cụ thể và phân công nhiệm vụ cho tập thể, cá nhân trên cơ sở đó quy trách nhiệm người đứng đầu, không chung chung nữa; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác Dân vận, công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể cũng có nhiều đổi mới hơn và với phương châm kết quả cuối cùng là “ Chất lượng văn bản, Hiệu quả công việc”. Nhiều công việc khó khăn, phức tạp của phường đã từng bước tháo gỡ và giải quyết làm ổn định tình hình, người dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Hệ thống chỉnh trị từ phường đến tổ dân phố đã đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Về thực hiện Chương trình số 02: Cả khối Đảng, chính quyền, đoàn thể phường đã thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử; giải quyết công việc theo quy trình nội bộ; thực hiện tốt mô hình tiếp dân, giải quyết đơn thư; thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử của đội ngũ CBCCVC và quy tắc ứng xử nơi công cộng; đặc biệt là đã sáp nhập 17 tổ tổ dân phố xuống còn 10 tổ, rà soát tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ CBCCVC theo vị trí việc làm gắn với chấm dứt lao động hợp đồng và đang thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố; thực hiện tốt mô hình “ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thân thiện, gần dân”....Về thực hiện Chương trình số 03: Phường cũng đã tập trung  hoàn thiện hạ tầng đô thị trên địa bàn, trong nhiệm kỳ qua đã cải tạo, nâng cấp hơn 100 tuyến đường; cải tạo, sửa chữa và xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố đảm bảo cho nhân dân các tổ dân phố có nơi hội họp; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng tổ dân phố văn hoá, tổ dân phố xanh-sạch-đẹp theo chủ đề của Quận. Xây dựng 02 vườn hoa Mai Phúc, vườn hoa 918 và niêm yết bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các vườn hoa trên địa bàn phường. Đăng ký xây dựng 3 tuyến phố văn minh đô thị...

Bên cạnh đó hội nghị đã có 04 tham luận ý kiến về việc thực hiện chương trình 01-CTr/QU trong đó chú trọng vào công tác vận động, nắm tình hình tư tưởng nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; tham luận về công tác cải cách hành chính, công tác TTĐT, VSMT, thực hiện chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”.

Ảnh: Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, tích cực của chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể phường, cấp ủy các chi bộ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Đảng ủy phường về thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở những tồn tại, hạn chế của 3 chương trình, thuộc lĩnh vực khối Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố  nào thì lãnh đạo phụ trách khối đó chủ động để xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của 3 chương trình và  tổ chức thực hiện tiếp từ nay đến Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII. Căn cứ kết quả thực hiện 3 chương trình công tác của Quận uỷ để bổ sung vào dự thảo báo cáo chỉnh trị trình Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với Chương trình 01 cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn với các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ còn tồn tại; nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố. Đổi mới trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ. Đổi mới trong công tác kiểmtra, giám sát và kiểm soát việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát.Đổi mới phương thức công tác dân vận chính quyền, công tác tuyên truyền miệng. Đối với Chương trình 02: Tập trung vào công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức ,viên chức theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong hoạt động khối Đảng, chính quyền và trong năm 2019 này thực hiện xong việc chấm dứt lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn, bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố theo đề án số 15 của Quận uỷ; thực hiện sáp nhập tổ dân phố theo kế hoạch chỉ đạo của UBND quận. Đối với Chương trình 03: Tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân, để người dân tham gia vào công tác quản lý TTĐT, TTXD,VSMT và thực hiện chủ đề “ Hành động vì một Long Biên-xanh-sạch-đẹp-văn minh”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác GPMB dự án đường 30m, đường 81m, dự án 96 ha liên quan đến nghĩa trang.

Nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân Đảng ủy phường đã biểu dương và khen thưởng đối với 10 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy trên địa bàn phường./.

Ảnh: Đ/c Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch UBMTQ quận Long Biên và đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư                Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Đ/c Ngô Văn Hóa - Phó Bí thư TTĐU và đ/c Nguyễn Quang Toản - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc