tin tức - sự kiện nổi bật

Hội nghị tổng kết công tác tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và công tác bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022
Ngày đăng 30/07/2020 | 17:08  | Lượt xem: 212

Sáng ngày 30/7/2020, tại nhà văn hóa phường, UBND phường tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020 và công tác bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022; Công bố Quyết định công nhận chức danh Chủ tịch UB MTTQ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2019-2024

 Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Khanh – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường;Trưởng các ngành đoàn thể; Trạm y tế; Ban chỉ huy Công an phường; Cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn;Hiệu trưởng các nhà trường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban CTMT  tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường báo cáo Tổng kết hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2018-2020; tổng kết công tác bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, theo đó Nhiệm kỳ 2018-2020 các tổ dân phố đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của tổ dân phố được ban hành tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội và Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Việc triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được các tổ dân phố tập trung triển khai thực hiện và đạt chỉ tiêu đề ra, một số tổ dân phố thu đạt chỉ tiêu cao từ 95 đến 100%  tiêu biểu như tổ dân phố 1,3,6,7.Công tác thu vận động các loại quỹ như : Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo (chuyển về phường), Kinh phí xã hội hóa chăm sóc TE, Qũy khuyến học, Qũy chăm sóc NCT   đều đạt trên 100% kế hoạch giao.

Công tác phòng chống dịch bệnh: Các tổ dân phố đã tập trung tuyên truyền vận động người dân không hoang mang dao động, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. MTTQ cùng ban chỉ đạo phường phát động ủng hộ và đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân trong phòng dịch, tổng số thu được 121.440.000đ, tiếp nhận hàng hoá, trang thiết bị y tế, lương thực, nhu yếu phẩm trị giá khoảng trên 30 triệu đồng.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Quang Toản - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đọc báo cáo tổng kết

Bên cạnh đó các tổ dân phố đã vận động trên 400 triệu đồng để hỗ trợ chi cho hoạt động hè, hoạt động khuyến học của thanh thiếu niên, khen thưởng cho trên 800 lượt học sinh giỏi, khá hàng năm.

Kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố: 10/10 tổ dân phố đã làm tốt công tác hướng dẫn các hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa hàng năm.Thực hiện công khai, dân chủ trong công tác bình xét gia đình văn hóa hàng năm. Kết quả số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt tỷ lệ từ 90-92%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa hàng năm đạt trên 80%. Số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm đều trên 90% (vượt chỉ tiêu quận giao). Năm 2018 có 2.673 hộ đạt GĐVH, đạt tỷ lệ 90,9%; Năm 2019, có 2.715 gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93,29%. Việc thực hiện tang văn minh trong nhiệm kỳ qua: đã có 46/54 ca hỏa táng đạt 85,2%. Hoạt động của Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trong nhiệm kỳ 2018-2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phường giao. Đội ngũ cán bộ tổ dân phố nhiệt tình, nắm vững tình hình đời sống nhân dân, kịp thời đề xuất, phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng ở tổ dân phố…

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

Báo cáo cũng đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022:

 1. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tổ dân phố thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền của tổ dân phố được ban hành tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ trưởng tổ dân phố trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nhiệm vụ do cấp trên giao. Phối hợp với các lực lượng của phường thực hiện việc quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm có hiệu quả.

3. Vận động và tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tổ chức và thực hiện quy chế, quy ước, hương ước của tổ dân phố đúng với quy dịnh của pháp luật. Thực hiện tập huấn cho đội ngũ Tổ trưởng TDP về chức trách nhiệm vụ theo quy định. Việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ đề của Thành phố và Quận.

4. Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của tổ dân phố tổ chức cho nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường.

5. Cùng với Tổ bảo vệ dân phố, Cảnh sát Khu vực tổ chức vận động nhân dân giữ gìn, trật tự và an toàn xã hội; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong tổ dân phố. Báo cáo kịp thời với UBND phường những hành vi vi phạm pháp luật để kịp thời xử lý.

6. Gần gũi với nhân dân, nắm bắt những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong tổ dân phố để đề nghị UBND phường giải quyết. Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể kiện toàn bộ máy các đoàn thể ở các tổ dân phố đi vào hoạt động.

7. Tổ chức và vận động nhân dân trên địa bàn TDP làm tổ công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; phối hợp Ban công tác dân số tổ chức, tuyên truyền cho các cặp vợ chồng nằm trong độ tuổi sinh để tham gia kế hoạch hóa gia đình; phấn đấu 100% các cặp vợ chồng hiểu biết về kế hoạch hóa gia đình. Vận động nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện đạt 100% kế hoạch giao.

8.  Chủ động tham gia hòa giải các vụ việc tranh chấp, mâu thuẩn xảy ra tại các tổ dân phố. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nộp thuế theo quy định của Nhà nước; tổ chức thu các loại quỹ, phí theo quy định đạt chỉ tiêu. Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ tình nguyện vì môi trường - trật tự đô thị, là nòng cốt để tuyên truyền vận động nhân dân trong tổ dân phố cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường

9. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác với UBND phường; các báo cáo đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ phường đã tặng quà chia tay đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Nguyên chủ tịch UB MTTQ phường nghỉ công tác và các đồng chí Tổ trưởng, tổ phó, trưởng ban công tác mặt trận nghỉ công tác. 

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết: