tin tức - sự kiện nổi bật

Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên làm việc với phường Phúc Đồng về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Ngày đăng 07/01/2021 | 18:11  | Lượt xem: 188

Chiều ngày 07/01/2021, tại phòng họp số 2 trụ sở phường, Ban thường vụ Quận ủy Long Biên đã tổ chức buổi làm việc với phường Phúc Đồng về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận, các đồng chí Trưởng các phòng, ban của quận. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Nguyễn Quang Toản - QUV, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, cán bộ địa chính xây dựng và kế toán tài chính phường.

Ảnh: Đ/c Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường trình bày báo cáo

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo phường đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đã báo cáo kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Báo cáo nhấn mạnh, năm 2020, Đảng ủy - HĐND - UBND Phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: Công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố, của Quận. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 12 chỉ tiêu quận giao và các nhiệm vụ trọng tâm toàn diện trên các lĩnh vực phát triển  kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng; công tác phòng chống dịch bệnh... Có 8 chỉ tiêu vượt trong đó chỉ tiêu thu ngân sách đạt 302%, thoát 8/8 hộ nghèo và có 4 chỉ tiêu đạt. Chỉ đạo 14 chi bộ tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; sáp nhập tổ dân phố, chi bộ 8,9 theo Đề án 15 của Quận ủy; tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố, bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng quy chế; chương trình làm việc của BCH, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng chuyên đề “Thực hiện bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp- Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân” thực hiện khâu đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 23, đã tổ chức quán triệt đến toàn thể đảng viên... Các phong trào thi đua được đánh giá là tốp đầu của Quận; tập thể Ban chấp hành, Đảng bộ phường được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị đề xuất của phường, lãnh đạo các phòng, ban của Quận, đồng chí Ủy viên thường vụ Quận ủy phụ trách phường, đồng chí Chủ tịch UBND quận đã phát biểu trao đổi làm rõ thêm nhiệm vụ và những giải pháp phường cần tập trung thực hiện trong năm 2021.

Ảnh: Đ/c Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Thành uỷ viên, Bí thư Quận ủy đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy phường đã lãnh đạo trong năm 2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong năm 2021, đồng chí nhấn mạnh: Đảng uỷ phường cần sắp xếp các nhiệm vụ đặc biệt có trọng tâm trọng điểm để kiểm soát việc thực hiện các chỉ tiêu, kiểm soát việc phân công nhiệm vụ, các chỉ tiêu cần phân công rõ lãnh đạo, cán bộ phụ trách; Cần triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong việc thực hiện tang văn minh tiến bộ và thực hiện chủ đề của quận trong công tác vệ sinh môi trường; đối với công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng cần phải được quan tâm hơn nữa; đối với lĩnh vực văn hoá xã hội đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục phải nắm bắt được tư tưởng học sinh, vận động gia đình, quan tâm hơn đối với học sinh đặc biệt với các em cá biệt, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên…

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã thay mặt lãnh đạo phường tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Quận uỷ, UBND, các phòng ban thuộc Quận đã phát biểu ghi nhận những kết quả, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Đảng uỷ phường chưa đánh giá được, đồng thời đưa ra các giải pháp để định hướng giúp phường; Đảng uỷ phường sẽ khắc phục tồn tại, hạn chế và bổ sung nội dung vào kế hoạch công tác tháng, năm của Đảng uỷ và UBND phường trong năm 2021./.