tin tức - sự kiện nổi bật

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
Ngày đăng 28/09/2021 | 16:56  | Lượt xem: 107

Sáng ngày 28/9/2021, tại phòng họp UBND phường, Hội đồng xét duyệt phường đã tiến hành họp xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng- Phó Chủ tịnh UBND phường, Phó chủ tịch hội đồng xét duyệt chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trưởng các ngành, đoàn thể, bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố, các đồng chí cảnh sát khu vực các tổ dân phố là thành viên hội đồng tham gia xét duyệt.

Trên cơ sở căn cứ vào các các văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội. Hội đồng xét duyệt phường đã tiến hành thẩm định 146 hồ sơ của người lao động không ký kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Qua kết quả xác minh, thẩm định tại các tổ dân phố. Hội đồng xét duyệt phường đã thống nhất đề nghị 131 người lao được đề nghị hỗ trợ mất việc làm theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021của Chính phủ và Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 1.500.000đ/người.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Bích Hằng-PCT UBND phường, Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt đề nghị bộ phận LĐTBXH phường căn cứ vào ý kiến của các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố, các thành viên trong hội đồng tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố hướng dẫn người lao động sớm hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách và tham mưu văn bản gửi báo cáo đề nghị quận có quyết định phê duyệt kết quả xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn phường. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các tổ dân phố tiếp tục theo dõi nắm bắt, rà soát những người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gặp khó khăn để có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Trước đó, hội đồng xét duyệt hồ sơ hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tiến hành họp 03 lần và đã xét duyệt đề nghị quận có quyết định phê duyệt hỗ trợ được 224 người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn phường, với tổng số tiền đã hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm là 336 triệu đồng./.

Đ/c Phạm Thị Bích Hằng-PCT UBND phường, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên tham gia xét duyệt