tin tức khác

Lễ chào cờ đầu tháng 8 năm 2022 của cơ quan phường Phúc Đồng

Ngày đăng 01/08/2022 | 08:23  | Lượt xem: 146
Sáng ngày 1/8/2022, cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 8/2022.

Lễ chào cờ đầu tháng 7 năm 2022 của cơ quan phường Phúc Đồng

Ngày đăng 04/07/2022 | 08:08  | Lượt xem: 122
Sáng ngày 4/7/2022, cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 7/2022.

Lễ chào cờ đầu tháng 6 năm 2022 của cơ quan phường Phúc Đồng

Ngày đăng 07/06/2022 | 07:03  | Lượt xem: 163
Sáng ngày 6/6/2022, cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 4/2022.

Lễ chào cờ đầu tháng 4 năm 2022 của cơ quan phường Phúc Đồng

Ngày đăng 04/04/2022 | 07:40  | Lượt xem: 161
Sáng ngày 4/4/2022, cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 4/2022.

Lễ chào cờ đầu tháng 7 năm 2021 của cơ quan phường Phúc Đồng

Ngày đăng 05/07/2021 | 05:11  | Lượt xem: 412
Sáng ngày 5/7/2021, cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức nghi lễ sinh hoạt dưới cờ định kỳ tháng 7/2021.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 4/2021 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 05/04/2021 | 11:19  | Lượt xem: 439
Sáng ngày 05/4/2021, tại hội trường nhà văn hoá phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 4/2021.

Cơ quan phường Phúc Đồng thực hiện nghi Lễ chào cờ tháng 01 năm 2021

Ngày đăng 04/01/2021 | 06:31  | Lượt xem: 344
Sáng ngày 04/01/2021, Cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức nghi Lễ sinh hoạt dưới cờ tháng 01 năm 2021.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 12/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 07/12/2020 | 08:54  | Lượt xem: 336
Sáng ngày 07/12/2020, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 12/2020.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 11/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 02/11/2020 | 09:37  | Lượt xem: 329
Sáng ngày 02/11/2020, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 11/2020

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 10/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 05/10/2020 | 10:04  | Lượt xem: 287
.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 09/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:00  | Lượt xem: 364
Sáng ngày 07/9/2020, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 09/2020

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 08/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 03/08/2020 | 09:47  | Lượt xem: 317
Sáng ngày 03/08/2020, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 08/2020.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 07/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 06/07/2020 | 10:06  | Lượt xem: 296
Sáng ngày 06/07/2020, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 07/2020.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 06/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 01/06/2020 | 08:17  | Lượt xem: 372
.

Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 01/2020 phường Phúc Đồng

Ngày đăng 06/01/2020 | 10:32  | Lượt xem: 379
Sáng ngày 06/01/2020, tại sân trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 01/2020.

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 12 năm 2019

Ngày đăng 02/12/2019 | 08:49  | Lượt xem: 371
Sáng 02/12/2019, tại sân trụ sở UBND phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 12/2019

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 11 năm 2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 08:38  | Lượt xem: 324
Sáng 04/11/2019, tại sân trụ sở UBND phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 11/2019

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 10 năm 2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 09:46  | Lượt xem: 275
Sáng 07/10/2019, tại hội trường nhà văn hóa phường, công đoàn phường Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể đầu tháng 10/2019

Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 09/2019

Ngày đăng 09/09/2019 | 08:55  | Lượt xem: 263
Sáng 09/09/2019, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 09/2019