tin tức khác

Phúc Đồng tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 09/2019
Ngày đăng 09/09/2019 | 20:55  | Lượt xem: 262

Sáng 09/09/2019, tại nhà văn hóa phường, công đoàn phường tổ chức Lễ chào cờ tập thể tháng 09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 247-KH/QU ngày 25/5/2015 của Quận ủy Long Biên và Kế hoạch số 28/KH-LĐLĐ, ngày 08/6/2015 của Liên Đoàn lao động quận Long Biên về thực hiện "Nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng".

Dự lễ chào cờ có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị và 100% đoàn viên công đoàn, đảng viên chi bộ cơ quan phường. Đồng chí Phạm Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch công đoàn phường chủ trì lễ chào cờ.

Sau khi thực hiện xong nghi lễ chào cờ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2019 của Đảng uỷ, HĐND, UBND phường.

Trong tháng 8/2019, khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền đã duy trì việc đánh giá cán bộ hàng tháng đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ. Các công việc của các ngành, bộ phận trong tháng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Việc xây dựng, đánh giá lịch công tác tuần của một số đồng chí còn chưa  đảm bảo thời gian, tiến độ;

Việc biên tập một số tin còn chưa đảm bảo, các bài chuyên sâu đăng cổng thông tin điện tử quận còn hạn chế....

Tại buổi Lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã giao nhiệm vụ cho cán bộ cơ quan phường thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2019:

1.Tổ chức tốt Đại hội khuyến học phường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024

2.Các ngành đoàn thể, cán bộ cơ quan phường chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2019

3.Các ngành đoàn thể, cán bộ cơ quan phường xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng các tháng cuối năm 2019. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Có thể nói qua buổi chào cờ  giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và đảng viên chi bộ cơ quan phường một ngày làm việc đầu tháng có khí thế và để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong tháng 09/2019.