trạm y tế

1. Bộ máy tổ chức

Trạm Y tế phường Phúc Đồng gồm có 10 đồng chí (01 Phó trưởng trạm và 09 nhân viên); gồm 1 bác sĩ, 1 y sĩ sản nhi, 1 y sĩ y học cổ truyền, 1 dược sĩ trung học, 1 y sĩ đa khoa, 5 điều dưỡng trung học.

2. Danh sách lãnh đạo Trạm Y tế phường Phúc Đồng:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phan Thị Thu Hà

Trưởng trạm

0904373850

2

Đồng Thị Thủy

Phó trưởng trạm

01685726736

 

 3. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế phường Phúc Đồng

Trạm Y tế phường Phúc Đồng là đơn vị y tế trực thuộc Trung tâm Y tế quận Long Biên. Trạm Y tế phường có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường.

Trạm Y tế phường có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, kết hợp, ứng dụng y học cổ truyền trong chữa bệnh và phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung ứng thuốc thiết yếu; quản lý sức khỏe cộng đồng; truyền thông giáo dục sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và quy định của pháp luật; Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên y tế tổ dân phố; Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn; tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn; Là đơn vị thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp phường về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn; Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Y tế quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4. Giới thiệu chung về quá trình thành lập Trạm Y tế phường Phúc Đồng

Trạm Y tế phường Phúc Đồng được thành lập năm 1955 thuộc xã Tiến Bộ, quận 8, thành phố Hà Nội. Năm 1965, chuyển thành Trạm Y tế xã Gia Thụy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Năm 2003, quận Long Biên được thành lập, phường Phúc Đồng được tách ra từ xã Gia Thụy và trạm Y tế xã Gia Thụy được đổi tên thành trạm Y tế Phường Phúc Đồng. Những năm tháng đầu hoạt động tập trung vào công tác phòng chống bệnh dịch. Hiện nay Trạm Y tế phường tổ chức hoạt động triển khai 38 chương trình y tế.

Năm 2011 được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND quận, UBND phường Phúc Đồng, Trạm Y tế phường đã được xây dựng 03 tầng với 16 phòng chức năng đảm bảo công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trong phường.

 

Năm 2004 Trạm Y tế phường Phúc Đồng đã được Thành phố Hà Nội công nhận chuẩn giai đoạn 2001 -2010.

Năm 2012, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Long Biên, Trung tâm Y tế quận triển khai thực hiện nhiệm vụ đăng ký với UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thực hiện 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020 qua kiểm tra, đánh giá phường Phúc Đồng đã đạt được 10 tiêu chí chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2020.

5. Thành tích thi đua nổi bật của Trạm Y tế phường Phúc Đồng

Năm 2004: Trạm Y tế phường được tặng Giấy khen cấp Quận trong thành tích tốt chương trình HIV/AIDS.

Năm 2006: Trạm Y tế phường đã được công nhận Trạm Y tế tiên tiến về y học cổ truyền.

Năm 2004, 2005, 2006: Trạm Y tế phường được tặng Giấy khen cấp Quận trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Năm 2015,2016: Tập thể lao động tiên tiến

Năm 2017: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc