ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2022!

SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC GPMB TẠI QUẬN LONG BIÊN