xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phường Phúc Đồng ra quân tổng vệ sinh môi trường ngày 30/5/2020.

Thực hiện văn bản số 211/KH-QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận Long Biên năm 2020 và các năm tiếp theo và kế...

Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, sáng ngày 01/3/2020, tại vườn hoa Phúc Đồng, Quận Đoàn Long Biên phối hợp với Đoàn thanh niên phường Phúc Đồng tổ chức...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường

Thực hiện chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, ngày 28/02/2020, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đi kiểm tra công tác trật tự xây dựng, trật tự đô...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường

Ngày 03/12/2019, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đi kiểm tra công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí...

Kiểm tra việc thực hiện tổ dân phố xanh sạch đẹp văn minh của tổ dân phố 6,7,8,9,10

Chiều ngày 05/12/2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc xây dựng “Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh” của tổ dân phố số 6,7,8,9,10.

Phường Phúc Đồng giao ban chuyên đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và tiến độ thu ngân sách phường năm 2019.

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ phường năm 2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong việc thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Nghị quyết...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Phúc Đồng kiểm tra việc khắc phục tồn tại trong công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Sáng ngày 02/10/2018, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy phường đã đi kiểm tra hiện trường việc khắc phục các tồn tại trong công tác TTĐT và VSMT tuần 40.

Hội CCb quận Long Biên kiểm tra mô hình Nhà văn hóa xanh - sạch - đẹp tại phường Phúc Đồng.

Thực hiện chủ đề năm 2018 của quận “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”, sáng ngày 14/8/2018, Thường trực Hội CCB quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra nội dung xanh, sạch, đẹp tại các Nhà văn hóa tổ...

Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1 phường Phúc Đồng ra mắt mô hình thu gom phế liệu gây quỹ Hội bảo vệ môi trường.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN phường Phúc Đồng về triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường thực hiện chủ đề “Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp”, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 1 ra mắt mô hình...