xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Lãnh đạo Đảng ủy phường kiểm tra hiện trường tiến độ thực hiện mô hình “Dân vận khéo”

Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/ĐU ngày 24/01/2022 của Đảng ủy phường về thực hiện chủ đề "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị năm 2022".

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn phường

Nhằm đánh giá việc thực hiện chủ đề công tác năm: “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, sáng ngày 21/10/2020, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác thực hiện chủ đề năm của Quận tại tổ dân phố số 4, 5, 6, 7, 8

Thực hiện chủ đề công tác năm: “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, sáng ngày 06/10/2020, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã tiến hành kiểm tra...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra việc thực hiện chủ đề của quận đối với tổ 1, 2, 3, 5, phố Chu Huy Mân, Nguyễn Lam, Hoàng Thế Thiện

sáng ngày 17/9/2020, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng

Thực hiện chủ đề công tác năm: “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”, sáng ngày 04/9/2020, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường đã tiến hành kiểm tra...

Phường Phúc Đồng toạ đàm chuyên đề về thực hiện bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết số 01-NQ-ĐU ngày 08/5/2020 của Đảng uỷ tại Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 18/8/2020 tại phòng họp 2,...

Phường Phúc Đồng ra quân tổng vệ sinh môi trường ngày 11/7/2020

Thực hiện văn bản số 211/KH-QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận Long Biên năm 2020 và các năm tiếp theo và kế...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường kiểm tra công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng

Sáng ngày 14/7/2020, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng

Phường Phúc Đồng ra quân tổng vệ sinh môi trường ngày 30/5/2020.

Thực hiện văn bản số 211/KH-QU ngày 25/12/2019 của Quận ủy Long Biên về việc phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn Quận Long Biên năm 2020 và các năm tiếp theo và kế...

Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2020

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, sáng ngày 01/3/2020, tại vườn hoa Phúc Đồng, Quận Đoàn Long Biên phối hợp với Đoàn thanh niên phường Phúc Đồng tổ chức...