hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng giao ban tổ trưởng tổ dân phố tháng 3/2021
Ngày đăng 04/02/2021 | 10:32  | Lượt xem: 30

Chiều ngày 03/3/2021, tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban tổ trưởng các tổ dân phố, các ngành đoàn thể, các đơn vị hiệp quản tháng 3/2021

Dự và chủ trì hội nghị có Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND, Ban chỉ huy công an, Trạm Y tế phường, Ban giám hiệu các nhà trường cùng các đồng chí Trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn và các đồng chí tổ trưởng các tổ dân phố.

Tại hội nghị, UBND phường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 02/2021, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2021 và triển khai kế hoạch tổ chức thu các loại quỹ do nhân dân đóng góp năm 2021; Báo cáo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Triển khai kế hoạch thực hiện các chương trình 01,02,03-Ctr/QU và Thông báo kết luận số 183-TB/QU của Thường vụ Quận ủy về nhiệm vụ trọng tâm của phường năm 2021; Triển khai các nội dung về công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe 06 ý kiến của các thành phần dự họp. Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị đã tiếp thu ý kiến, lắng nghe, giải đáp một số thắc mắc, chỉ đạo và giao nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn, các đơn vị hiệp quản kiểm tra thực tế, giải quyết có hiệu quả các kiến nghị từ các tổ dân phố. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 và thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2021 trên địa bàn phường.