hoạt động khối chính quyền

Kiểm tra công tác lập và niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phúc Đồng
Ngày đăng 10/04/2021 | 21:42  | Lượt xem: 72

Sáng ngày 10/4/2021, Ban chỉ đạo bầu cử phường Phúc Đồng tổ chức kiểm tra công tác lập và niêm yết danh sách cử tri tại 7 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ bầu cử phường làm Trưởng đoàn. Tham gia có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ - HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, cán bộ Văn phòng UBND phường.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 05

Để bảo đảm việc niêm yết danh sách cử tri đúng quy định, Các Tổ bầu cử đã tiến hành rà soát, phối hợp với các hộ gia đình nắm bắt những biến động về dân số để kịp thời bổ sung, lập danh sách cử tri. Danh sách cử tri đều được niêm yết tại các vị trí thuận tiện, dễ nhận biết nhất để nhân dân theo dõi, bổ sung thông tin nếu có sai sót. Đến ngày 9/4/2021, 7 Tổ bầu cử trên địa bàn phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri.

Hình ảnh: Kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại đơn vị bầu cử số 7

Theo rà soát, toàn phường Phúc Đồng hiện có 10.622 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Công tác lập và niêm yết danh sách cử tri đã được tập trung tiến hành khẩn trương nhằm đảm bảo quyền bầu cử của công dân.

Hình ảnh: Kiểm tra việc lập danh sách cử tri tại khu vực bầu cử số 01

Qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng BCĐ bầu cử phường đề nghị các Tổ bầu cử tiếp tục tập trung rà soát lại danh sách cử tri để điều chỉnh lại những nội dung chưa chính xác và bổ sung thêm những thông tin còn thiếu, thông tin để người dân biết việc niêm yết danh sách cử tri tại các nhà văn hóa để người dân biết theo dõi, rà soát, góp ý; tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để nâng cao nhận thức của cử tri về cuộc bầu cử, đảm bảo thực hiện các bước chặt chẽ, đúng Luật, nhằm tạo điều kiện cho cử tri được phát huy quyền đóng góp ý kiến, lựa chọn đại biểu; đẩy mạnh tuyên truyền trực quan như treo cờ, phướn thả, băng zôn, khẩu hiệu, tranh tuyên truyền cổ động… về bầu cử; các Tổ tập trung chỉnh trang, dọn vệ sinh tại các nhà văn hóa, trang trí khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo trang trọng, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.