hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 10 sinh hoạt thường kỳ tháng 12/2019
Ngày đăng 05/12/2019 | 07:42  | Lượt xem: 508

Chiều ngày 04/12, tại phòng sinh hoạt cộng đồnng tòa nhà No17-2, Chi bộ tổ dân phố 10 phường Phúc Đồng đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ, để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 11 và phương hướng dự thảo Nghị quyết chi bộ tháng 12/2019, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể chi bộ, kiểm điểm đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân đảng viên chi bộ.

Dự sinh hoạt chi bộ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lập - Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Lê Đỗ Tâm - Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 10 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đỗ Tâm - Bí thư Chi bộ đã thông qua bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 11/2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019; triển khai, kiểm điểm đánh giá xếp loại đối với tập thể, cá nhân đảng viên chi bộ theo Kế hoạch số 153-KH/ĐU ngày 23/11/2019 của Đảng ủy phường Phúc Đồng về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các đồng chí đảng viên đã thống nhất với kết quả đánh giá thực hiện Nghị quyết tháng 11/2019 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong 12/2019.

Ảnh: Đồng chí Lê Đỗ Tâm - Bí thư Chi bộ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 11/2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ đã thay mặt chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ, báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, kết quả thực hiện các chương trình, nghị quyết, kế hoạch năm, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tổ dân phố, việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Các đồng chí đảng viên chi bộ đã đóng góp ý kiến, nêu rõ các ưu điểm và tồn tại đối với chi bộ. Sau phần kiểm điểm của tập thể chi bộ, các đồng chí đảng viên đã trình bày bản tự kiểm điểm, hội nghị cùng thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí. Chi bộ đã thảo luận mức xếp loại và bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với chi bộ và đảng viên chi bộ. 100% đảng viên chi bộ đã nhất trí với kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với Chi bộ và đảng viên chi bộ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Đỗ Tâm - Bí thư Chi bộ đề nghị các đồng chí đảng viên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tới gia đình, người thân và nhân dân về công tác trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và các nhiệm vụ khác. Kết luận buổi sinh hoạt, 100% đồng chí đảng viên nhất trí biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 12/2019./.