hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Đại hội chi bộ tổ dân phố số 03 nhiệm kỳ 2020-2023
Ngày đăng 10/02/2020 | 11:40  | Lượt xem: 102

Thực hiện kế hoạch số 144-KH/ĐU ngày 31/7/2019 của Đảng ủy phường Phúc Đồng về việc tổ chức Đại hội chi bộ, Đảng bộ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2020-2023 và 2020-2025. Đúng 8h00 ngày 09/02/2020, tại Nhà văn hóa tổ 3, Chi bộ tổ dân phố số 3 đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 để tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023; Bầu ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 và bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội chi bộ có đồng chí Ngô Văn Hóa – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chủ tịch UBMTTQ phường, đồng chí Phạm Thị Bích Hằng – Phó chủ tịch UBND phường, các đồng chí đảng viên trong chi bộ tổ dân phố số 03.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội: Đoàn chủ tịch sau khi biểu quyết thông qua gồm có đồng chí Lê Thị Điệp- Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Bí thư chi bộ 2017-2020, đồng chí Lê Thanh Uyên – Đảng viên chi bộ và thư ký đại hội là đồng chí Lê Thị Lan.

Tại Đại hội đã được nghe quy chế Đại hội, Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2023 và Báo cáo kiểm điểm Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 và tham luận đóng góp ý kiến của các đồng chí trong Chi bộ

      Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ tổ dân phố số 03

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Ngô Văn Hóa - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ tổ dân phố số 03 chỉ ra những tồn tại hạn chế và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội tiến hành bầu cử và kết quả bầu cử có 05 đồng chí trong Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2023 gồm: đồng chí Lê Thị Điệp – Bí thư chi bộ, đồng chí Trần Văn Thảo – Phó Bí thư chi bộ, đồng chí Lê Xuân Điền, Ngô Thị Lý, Lê Thúy Tạo - ủy viên và 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 23. Đồng chí Thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị Quyết Đại hội.

Kết thúc, 100% đại biểu đều nhất trí với Dự thảo nghị quyết như vậy dự thảo nghị quyết đã chính thức trở thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ tổ dân phố số 03 nhiệm kỳ 2020-2023