hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ Công an phường Phúc Đồng tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022
Ngày đăng 20/02/2020 | 16:15  | Lượt xem: 70

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/ĐU, ngày 31/7/2019 của Đảng ủy phường Phúc Đồng “Tổ chức Đại hội chi bộ và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phúc Đồng lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025”. Sáng ngày 20/02/2020, Chi bộ Công an phường tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Đào Hồng Dương - Phó trưởng Công an quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - PCT HĐND phường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ công an.

Báo cáo chính trị của Chi bộ Công nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã khẳng định: trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Công an luôn phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện các mặt công tác chuyên môn. Đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Trong đó chi bộ đã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc với nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Do vậy tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định; tuyệt đại đa số đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức và lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa đồng thời tích cực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế xã hội của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII và nhiệm vụ cấp trên giao.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phân tích nguyên nhân kết quả đạt được và chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế từ đó đề ra các phương pháp khắc phục. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đồng chí Đào Hồng Dương - Phó trưởng Công an quận Long Biên đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an quận và Đảng uỷ phường Phúc Đồng, đã nêu ra những mặt yếu kém và nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ tới. Đảng uỷ CAQ đánh giá cao báo cáo chính trị của chi bộ. Chi bộ công an phường đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những thành tích. Bên cạnh đó, vẫn còn 1 số đảng viên chưa nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, vấn đề giải quyết trật tự đô thị có lúc còn chưa kịp thời. Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ tới: bầu ban chi uỷ nhiệm kỳ mới, tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng Nghị quyết đảm bảo ANTT ngay từ đầu, ko để nảy sinh phức tạp; quản lý chặt chẽ các đối tượng, tiếp tục thực hiện cac đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; phối hợp với các ban ngành, chính quyền phường phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, giáo dục cán bộ đảng viên có năng lực, phẩm chất tốt; bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của Đảng uỷ Công an quận và Đảng uỷ phường.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo tại HN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy đã biểu dương và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của chi bộ Công an trong nhiệm kỳ 2017 - 2020; đồng thời chỉ đạo chi bộ Công an phường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chi bộ tiếp tục thực hiện hướng dẫn số 12 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phối hợp với trạm y tế phường kiểm soát dịch bệnh; có phương án đảm bảo an ninh trật tự đại hội đảng bộ và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ…; tập trung lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phường giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; Đại hội đã bầu Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 5 đồng chí, bầu chọn đồng chí Lê Vĩnh Hà - Trưởng Công an phường là Bí thư Chi bộ./.

Một số hình ảnh:

Ảnh: Cấp uỷ chi bộ mới ra mắt Đại hội