hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố số 1 tháng 4 năm 2021
Ngày đăng 05/04/2021 | 15:22  | Lượt xem: 132

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng,`tối ngày 03/4/2021, tại nhà văn hoá tổ dân phố, chi bộ tổ dân phố số 1 đã tổ chức sinh hoạt chi bộ để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ tháng 03 và triển khai nhiệm vụ chi bộ tháng 04 năm 2021

Tại buổi họp, đồng chí Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ đã thông qua bản tin nội bộ của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban tuyên giáo Quận ủy Long Biên; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ tháng 03/2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2021.

Ảnh: Đ/c Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã thống nhất với kết quả đánh giá thực hiện Nghị quyết tháng 03/2021 và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ trong tháng 04/2021. Các đồng chí đảng viên dự hội nghị đã phát biểu 6 ý kiến, các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được của chi bộ trong tháng 3/2021, là chi bộ đã chỉ đạo tổ dân phố tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vận động nhân dân thu các loại quỹ công chuyên dùng năm 2021, quỹ biển đảo và quỹ hội Chữ Thập đỏ nộp về phường đạt 100% kế hoạch giao. Rà soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi uỷ viên và các đồng chí Đảng viên trong chi bộ, đánh giá kế hoạch tu dưỡng cá nhân, vận động tuyên truyền đảng viên tham gia học nghị quyết đạt 100%, tuyên truyền các hộ trong diện giải phóng mặt bằng đường 30m và Hồ Tân Thụy, triển khai thực hiện tốt chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp -  văn minh”.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, duy trì tốt tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh  gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp -  văn minh” năm2021; thực hiện tốt các nội dung lập danh sách cử tri và công tác trang trí, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kết thúc, Chi bộ đã biểu quyết thông qua kết luận về thực hiện các nhiệm vụ tháng 4/2021. Kết quả 100% đồng chí đảng viên biểu quyết nhất trí./.