Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
146/KH-UBND KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 27/10/2020
66/KH-HĐTĐKT Công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng” trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2020 20/02/2020
24/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01/2020 20/01/2020
349/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 12/2019 27/12/2019
320/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 11/2019 26/11/2019
297/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 10/2019 28/10/2019
268/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 09/2019 25/09/2019
239/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 08/2019 27/08/2019
215/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 07/2019 26/07/2019
178/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 06/2019 26/06/2019
141/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 05/2019 27/05/2019
102/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 04/2019 26/04/2019
78/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 03/2019 28/03/2019
42/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 02/2019 27/02/2019
25/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01/2019 28/01/2019
313/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 9/2018. 19/09/2018
273/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 8/2018. 20/08/2018
249/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 07/2018 27/07/2018
197/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 khối kinh tế 26/07/2018
244/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 7/2018. 18/07/2018