thông báo

Công khai quyết định số 3588/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên
Ngày đăng 27/08/2020 | 08:59  | Lượt xem: 179

.

Xem chi tiết thông báo tại đây và quyết định tại đây